Vällingby Redovisningsbyrå bildades 2001 och är en auktoriserad byrå med stort engagemang. Goda kundkontakter är lika viktiga för oss som hög kvalitet och god service.


Byrån består för närvarande av fyra anställda.

Vi vänder oss främst till mindre och medelstora företag, oberoende av branschtillhörighet.

Verksamhetsidé:

* Att hjälpa till med bokföringen och rapporteringen till    myndigheter, styrelse, ägare.

* Att hjälpa till med årsbokslut, årsredovisning samt deklarationer.

* Att hjälpa nystartade företag att komma igång med bokföring, fakturering och löner.


Att agera bollplank i ekonomifrågor.

Vällingby Redovisningsbyrå är medlem i SRF, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund som är den ledande branschorganisationen för redovisningskonsulter.